książki o tematyce mistycznej i poruszające problem zagrożeń duchowych współczesnego człowieka
Witamy na naszej stronie!!!
A oto nasze nowości wydawnicze i obowiazujące promocje:

Uwaga!

Drodzy Czytelnicy. Niestety na niektóre książki musieliśmy podnieść cenę w związku
z  podatkiem Vat, jak i wzrastającymi cenami papieru, usług poligraficznych, czy ciągle drożejącego paliwa.

Marcin z Kochem 
Kwiat Nabożeństwa

Oprawa twarda
str.: 550 format B6)
Cena: 47,00zł
Zbiór wybranych objawień średniowiecznych zakonnic: św. Gertrudy, św. Mechtyldy, św. Brygidy i bł. siostry Marii od Jezusa z Agredy; zebranych przez zakonnika ojca Marcina z Kochem. Pokarm duchowy dla wielu pokoleń po-bożnych katolików. Słowa Pana Jezusa: „Każdy kto książkę tę czytać będzie z pokorą i nabożnie, ku chwale Mej dobroci, zaczerpnie z niej wielki pożytek dla zbawienia swej duszy. (...) Wszystko cokolwiek w książce tej jest napisane uświęciłem Moim błogosławieństwem, aby posłużyła ku zbawieniu duszy tym, którzy ją czytać będą pokornie i nabożnie.”

Maria Vincit,
Nabożeństwo do ukrytych Mąk Pana Jezusa

Oprawa miękka. 
Format  - (110 mm x 162 mm),
ilość stron: 96
Cena: 10,00zł
„Ile w Ciemnicy wycierpiałem jest tajemnicą”- Pan Jezus.
Nabożeństwo do ukrytych Mąk Pana Jezusa zyskało aprobatę Kościoła i było bardzo polecane przez Papieża Klemensa II.
15 ukrytych tortur Jezusa w ciemnicy, noc w lochu więziennym, cierpienia w ciemnicy, historia obrazu Pana Jezusa w ciemnicy, modlitwy z obietnicami. 

Stanisław Mrozek SJ
Jak żyć?
Cudownie
być chrześcijaninem...

Oprawa miękka. 
Format  - (125 mm x 195 mm),
ilość stron: 184
Cena: 25,00zł
Życie pierwszych chrześcijan zachwycało pogan.
Nie chcę by życie było byle jakie.
Co mi pomagało żyć w wierze.
Gdzie w życiu szukać pociechy i niezawodnej pomocy?
Gdy życie obfituje w tajemnice bolesne.
Co robić, by być spełnionym i szczęśliwym w życiu?
Jak żyć w świecie, ale nie dla świata?
Co jest najważniejsze w życiu?
Gdy życie nie szczędzi nam pokus złych duchów.
Kiedy przychodzi czas rozrachunku.
Uśmiech i zdrowy humor pomaga żyć.
Priorytety życia Jana Pawła II w świetle Jego Testamentu. 

Andrea D'Ascanio OFM Cap
Apostołowie
czasów ostatecznych

Oprawa miękka. 
Format A5 - (142 mm x 203 mm),
ilość stron: 128
Cena: 16,00zł
Św. Ludwik Maria Grignon de Montfort pisząc o apostołach czasów ostatecznych ma na myśli dobrych kapłanów rozproszonych po chrześcijańskim świecie oraz „liczny zastęp odważnych i dzielnych żołnierzy Chrystusa i Maryi” składających się ze świeckich obu płci.  Zrozumiał, że aby zrealizować zbawczy plan i uratować ludzkość od samozagłady „Najwyższy wraz z Najświętszą Matką swoją winien ukształtować wielkich świę-tych, którzy świętością innych świętych przewyższą”. Wierzył „że przy końcu czasów, może szybciej niż się uważa, Bóg wskrzesi wielkich ludzi napełnionych Duchem Świętym i duchem Maryi, przez których niebieska Królowa dokona wielkich cudów na świecie, aby zniszczyć grzech i ustanowić królestwo Jezusa Chrystusa, swego Syna, nad zepsutym światem. A ci święci ludzie staną na czele wszystkiego właśnie przez to nabożeństwo do Maryi Dziewicy, które zarysowałem jedynie niejasno z powodu mojej nieudolności”. 

Maria Vincit
Ku światłości wiecznej.
Badania naukowe życia
po życiu
"

Oprawa miękka. 
Format A5 - (142 mm x 203 mm),
ilość stron: 144
Cena: 24,00zł
 Co się ze mną stanie po mojej śmierci i czym w ogóle jest śmierć? Dwaj wybitni naukowcy pracujący wraz ze swymi zespołami niezależnie od siebie – w Holandii dr Pim van Lommel i w Stanach Zjednoczonych dr Jeffrey Long – przeprowadzili bardzo solidne badania naukowe z wieloma ludźmi na całym świecie, którzy przeżyli tzw. śmierć kliniczną i doznali doświadczenia bliskiej śmierci (NDE). Po przywróceniu ich do życia wszyscy bez wyjątku zgodnie stwierdzają: Istnieje wieczność! Istnieje życie wieczne! Jak to życie wygląda – brak im słów na wyrażenie tej pełni szczęścia, miłości i piękna. Każdy z uczonych opisał swoje badania i ich wyniki we własnych publikacjach. Książka Ku Światłości Wiecznej jest więc prezentacją zarówno badań, jak i książek tych wybitnych badaczy. Nasza wiara religijna w życie wieczne jest obecnie wspierana solidną wiedzą racjonalną o życiu wiecznym. Bóg u końca czasów w Swoim niezgłębionym miłosierdziu uchyla nam kolejny raz rąbka tajemnicy, jak wygląda wieczność, gdzie Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują (1 Kor 2,9). Zaiste, Bracie, Siostro, Ku Światłości Wiecznej to najbardziej radosna książka na najważniejszy dla nas temat! 

Anna Argasińska
„Jezus Miłosierny nawraca...”.
Tom I

Oprawa miękka. 
Format A5 - (142 mm x 203 mm),
ilość stron: 245
Wkładka z kolorowymi ilustracjami
Cena: 24,00zł
   Książki Anny Argasińskiej to pomocna ręka Boga i wielka historyczna szansa do dokonania dziejowego przełomu w celu wyrwania się z niewoli duchowej i politycznej i budowania wspaniałej przyszłości na wszystkich płaszczyznach życia duchowego, moralnego, ekonomicznego i politycznego. Są one na obecnym etapie historycznym najlepszym przewodnikiem i drogowskazem w życiu indywidualnym jak i zbiorowym wszystkich Polaków.

    Ojciec Św. Jan Paweł II zatroskany o losy swojego narodu powiedział: "Przyszłość Polski zależy od tego, jaką drogą pójdzie nasz naród. Jeśli odrzucimy Dekalog i wybierzemy szatańską cywilizację śmierci, będziemy pogrążać się w otchłani samozniszczenia". Przypominają się tu słowa Św. Faustyny: "Gdy się modliłam za Polskę, usłyszałam te słowa: -Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli mojej wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie Iskra, która przygotuje świat na
ostateczne przyjście moje."
    Przez Annę Argasińską Pan Jezus i Matka Boża wyciągają pomocną rękę kierując alarmujące słowa do narodu polskiego w celu podźwignięcia go z największego (w całej jego tysiącletniej historii) upadku moralnego i wyrwania z otchłani samozniszczenia na skutek deptania wszystkich Przykazań Bożych i prowadzenia obłąkańczej i samobójczej walki z Bogiem i Jego św. Kościołem, głównie za pośrednictwem mediów, bezbożnych programów oświatowych i z aprobatą rządzących. Podane są tu wszystkie przyczyny upadku moralnego, ekonomicznego i politycznego narodu. Ostatecznym celem książki jest uświęcenie wszystkich Polaków i doprowadzenie do triumfu zjednoczonych Serc Jezusa i Maryi w Polsce i na świecie.   

    I część. Anna Argasińska to prawdziwa warszawianka. Gdy wyfrunęła z domu zaczęła zdobywać świat, ale po latach stwierdziła, że nic nie zdobyła, za to straciła męża (odszedł od niej), syn jest na krawędzi utraty życia a ostatnie 20 lat życia po prostu przepadło. Gdy była na dnie rozpaczy odbyła rekolekcje i od tej chwili zaczęło się jej nawrócenie… 

Anna Argasińska
Jezus twój Nauczyciel
Tom II

 Oprawa miękka.Wkładki kolorowe.
Format A5  (142mm x 203mm),
str. 196
Cena: 24,00zł
Argasińska, „Jezus, Twój Nauczyciel...”. częśćII. Książka powstała w oparciu o notatki rozmów Pana Jezusa z Autorką. Bóg przekazuje Annie orędzia do wielu osób, nawet do całego narodu Polskiego, ucząc m. in. rozumienia i dźwigania codziennego krzyża. Mówi także o śmiertelnym zagrożeniu dla Polski z powodu deptania Przykazań Bożych. Wskazuje drogi wyjścia. Czytelnik pozostanie z pewnością pod wrażeniem niezwykłego klimatu serdeczności i czułości miłosiernego Boga, do którego mogą zbliżyć się bez skrępowania jego dzieci, przyjaciele, poszukujący prawdy a szczególnie błądzący.Anna Argasińska
Jezus twój uzdrowiciel.
Tom III

 Oprawa miękka. Wkładka kolorowa.
Format A5  (142mm x 203mm),
str. 375
Cena: 30,00zł
   Mało jest teraz ludzi zdrowych. Trwa więc gorączkowe poszukiwanie uzdrowicieli, często zakończone fiaskiem. Kto jednak powierzy się rękom Jezusa, w Jego „sanatorium” nigdy nie dozna rozczarowań, choć ceny bywają tam nieraz dość wysokie! Warto o tę niezwykłą książkę Anny Argasińskiej, powstałą dzięki rzadkiemu charyzmatowi rozmów z Jezusem - poznać perypetie życiowe Autorki (rozczarowanej bezradnością lekarzy) oraz jej syna (uzależnionego) na tle ich środowiska życiowego. Dzięki tej lekturze możemy my sami otworzyć się na potężne działanie Boga w naszej duszy i ciele, gdyż cała książka przepojona jest mocą i miłością Jezusa, wołającego: Chcę! Bądź uzdrowiony! Możemy przebyć drogę od progu załamania i rozpaczy do wielkiego Alleluja! 

Anna Argasińska
Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was, abyście szli (...) i owoc przynosili.
Tom IV

 Oprawa miękka. Wkładka kolorowa.
Format A5  (142mm x 203mm),
str. 650
Cena: 35,00zł
    Tytuł książki podyktował Autorce Pan Jezus. „Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której przedtem wyrzucił siedem złych duchów” (Mk 16, 9). Nie chcieli uwierzyć… Wyrzucał im brak wiary. Byli bardziej przywiązani do swojego scenariusza (zresztą opartego na faktach) niż do świadectwa… No bo dlaczego najpierw Magdalenie a nie im? Może akurat oni byli dla pozostałych mało wiarygodni? Nie wiadomo. Nie zawsze z tej strony, z której akurat się spodziewamy, z której byłoby – naszym zdaniem – najgodniej i tak po Bożemu. Nie bądźmy uparci. Pan Bóg ma prawo do swoich dróg. Najważniejsze, że przychodzi. „«(…) Surowo zabrońmy im przemawiać do kogokolwiek w to imię!». (…) Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli: «Rozsądźcie, czy słuszne jest w oczach Bożych bardziej słuchać was niż Boga? Bo my nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli». (…) A człowiek, który doznał tego cudownego uzdrowienia, miał ponad czterdzieści lat” ! 

Anna Argasińska

„Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego”.
Tom V
Oprawa miękka. 
Format A5 - (142 mm x 203 mm),
ilość stron: 144
Cena: 21,00zł
     Ostatni z pięciu tomów Pani Anny Argasińskiej.
    Jezus: 
Bóg przychodzi do każdego z was. Na różne sposoby mówi do swoich dzieci. Bóg chce prowadzić historię waszego życia. Ojciec sam wie, co jest najlepsze dla dziecka.
    Ale Moje dzieci są jak nierozumne stworzenia, w pędzącym świecie i jego zamęcie tracicie słuch i wzrok. Nie widzicie i nie potraficie odczytać Moich znaków. Bardziej liczycie na swoją słabość, niż na Moc Bożą. Oddalacie się od PRAWDY i topicie się w kłamstwach, ulegając złudnym pokusom tego świata.
    A Ja ciągle was wołam: Nawróćcie się i wierzcie w Moc Słów Moich!
    Posyłam wam świadków Moich. Czyż ich świadectwa nie są wystarczającym przykładem, że tylko Bóg wie wszystko?
    Te słowa zapisz, Anno, na zakończenie V tomu książki, którą ci podyktowałem.
Jezus, wasz Zbawiciel
Uwaga !!!

Niepowtarzalny krucyfiks!

 Wykonanie krzyża
W 100 procentach ręczne arcydzieło. Misterna robota.
  • Krzyż wykonany z drewna, szczotkowany, bejcowany i malowany lakierem dzięki czemu wygląda jeszcze bardziej realnie.
  • Postacie i elementy z krucyfiksu ze specjalnej żywicy, dzięki czemu są one o wiele bardziej wytrzymałe od gipsu (zazwyczaj w sprzedaży są oferowane figurki gipsowe), jak i detale, szczegóły są bardziej uwidocznione
  • Wszystko ręcznie pieczołowicie malowane przez artystę malarza
  • Korona cierniowa Pana Jezusa wykonana z drutu
  • Krzyż jest przygotowany do zawieszenia na ścianie
    Z racji na koronkową i misterną pracę jaką trzeba włożyć w wykonanie tego krucyfiksu ilość sztuk ograniczona!

    Na Krzyżu tym jest ukazany Bóg Ojciec, Duch Święty, a pod stopami Pana Jezusa Niepokalane Serce Maryi przebite siedmioma mieczami. Ukazane jest zatem zaangażowanie się całej Trójcy Przenajświętszej w dzieło odkupienia człowieka i wyjątkowa w tym rola Matki Bożej jako Współodkupicielki świata, a co za tym idzie Pośredniczki wszystkich łask Bożych i najpotężniejszej Orędowniczki, którą ks. kard. Stefan Wyszyński nazywał często „Wszechmocą bła-gającą”.

Wymiary krucyfiksu:
  • Wysokość Krzyża – 62cm, szerokość ramion krzyża 30cm
  • Postać Pana Jezusa – wysokość 32cm, długość ramion 24cm


Pasyjny Krzyż Serca Jezusowego
Końca czasów

Ostatni środek zaradczy dla świata

dany na czasy najtrudniejsze przy wzmagających się
prześladowaniach Kościoła Św. i ludzi dobrej woli


    „Byłoby to zejściem z prawej drogi, kto pozwoliłby sobie na namalowanie ukrzyżowanego Odkupiciela w ten sposób, że Jego Ciało nie miałoby wyrazu gorzkich cierpień, które musiał wycierpieć”
Papież Pius XII „Mediator Dei”Codzienna modlitwa przed Krzyżem Pasyjnym
    Trójco Przenajświętsza ofiarujemy Ci przez Niepokalane Serce Maryi – ku większej czci i chwale Twojej – Krwa-wiące i Zwycięskie Rany Pana naszego Jezusa jako wynagrodzenie za grzechy nasze i całego świata, dla naszego uświę-cenia i zbawienia, za nawrócenie grzesz-ników oraz dla skrócenia lub uwolnienia od strasznych cierpień dusz czyśćcowych wg Twojej Świętej Woli. Amen.


„Nowenna do Św. Józefa”

Oprawa miękka. 
Format A6  (100mm x 145mm),
str. 64
Cena: 7,50zł
W książeczce oprócz nowenny do św. Józefa znajduje się Litania do św. Józefa, pieśń, oraz rys historyczny zakonu Sióstr Bernardynek i historia klasztoru św. Józefa w Krakowie, gdzie znajduje się słynący łaskami obraz św. Józefa.
Witelon 
O naturze demonów

Św. Anzelm z Cannterbury 
O upadku diabła


Oprawa miękka. 65 ilustracji kolorowych.
Format A5  (142mm x 203mm),
str. 104
Cena: 12,00zł
Dwa niełatwe, ale niezwykle wciągające, średniowieczne traktaty o upadłych aniołach.

Wydawnictwo Maria Vincit

Święta Filomena – patronka końca czasów

 Oprawa miękka. Kreda. 65 ilustracji kolorowych.
Format A5  (142mm x 203mm),
str. 160
Cena: 28,00zł
   Święta Filomena to jedna z największych świętych z pierwszych wieków chrześcijaństwa. Jest patronką prawie wszystkich ludzi  i każdego z osobna. Opatrzność Boża w Swoim Miłosierdziu zachowała ją na nasze czasy ostateczne, mimo iż jest 13-letnią dziewicą umęczoną za wierność Boskiemu Oblubieńcowi z rozkazu cesarza Dioklecjana w roku 302. Od czasu odkrycia jej relikwii w rzymskich katakumbach w 1802 roku kult św. Filomeny rozwinął się i rozszerzył na cały świat. Potwierdzały to uwielbienie Świętej liczne cuda i łaski uzyskiwane za jej wstawiennictwem. A Najświętsza Maryja Panna nazywała ją swoją „umiłowaną córką”. Czcicielami św. Filomeny byli Papieże, znani ludzie z historii Kościoła, święci – a wśród nich ks. Jan Vianney, Ojciec Pio  - a przede wszystkim niezliczeni wierni na wszystkich kontynentach w różnych czasach aż do naszych dni.  Podczas odprawiania egzorcyzmów demony skrzeczały:- Ta Dziewica i Męczennica św. Filomena jest naszym przeklętym wrogiem, Nabożeństwo do niej jest nową straszną bronią przeciwko piekłu. Dziękujmy więc Bogu za św. Filomenę i korzystajmy z jej niezawodnego patronatu i wstawiennictwa

Św. Kamila Babtysta Varano
Autobiografia oraz Cierpienia duchowe Jezusa podczas Jego Męki

 Twarda oprawa,
książka bogato ilustrowana - kolor, kreda.
Format 110mm x 176mm,
str. 304 
Cena: 15,00zł
   Autobiografia oraz Cierpienia duchowe odzwierciedlają cechy Świętej: światłej pisarki i kobiety kontemplującej, zdolnej uczynić wyrazistym doświadczenie chrześcijańskie w swoich czasach, lecz z przesłaniem i nauką wartościowymi również i dzisiaj. Lektura dostarcza światła rozjaśniającego sumienia i rozgrzewającego serca, pociąga i wzywa do chrześcijańskiego życia bogatego w znaczenie, piękno i aktualność. 

O. Germano Ruoppolo, pasjonista
„Głębie Duszy”

 Format A5 (142 mm x 203 mm),
Ilośc stron: 320
Oprawa miękka
Ilustracje.
Cena: 27,00zł
   Głębie duszy to perła literatury hagiograficznej. Przedstawia życie i du-chowość św. Gemmy Galgani (1878-1903), 25-letniej Włoszki – najpiękniejszej świętej spośród wszystkich niewiast wynie-sionych do chwały ołtarzy – orzekli niedawno studenci rzymskiego „Teresianium”. A co najważniejsze – jest jedną z najwięk-szych świętych w Kościele! W swoim krótkim życiu dostąpiła łaski naznaczenia jej bolesnymi stygmatami Męki Jezusa, który jej zapowiedział: - odwagi, Gemmo, oczekuję cię na Kalwarii. I Boski Zbawiciel nie zawiódł – Gemma stała się ikoną i kwiatem Męki Pańskiej. Ta delikatna dziewczyna doznawała także niesamowitych napaści diabła, jak już chyba rzadko kto z ludzi. Spo-tykamy się u tej świętej ze szczytami mistycznego heroizmu. A książkę tę napisał przewodnik duchowy św. Gemmy – czci-godny sł. Boży Ojciec Germano, pasjonista, naoczny świadek a także uczestnik heroicznych zmagań Gemmy w jej drodze do szczytów świętości. Dla wielu Głębie duszy staną się – po Piśmie Świętym – najważniejszą książką życia.

Ks. Franciszek Świątek CSsR
W Blaskach Anioła

 Format A5 (142 mm x 203 mm),
Ilośc stron: 232
Oprawa miękka
Kolorowe ilustracje.
Cena: 25,00zł
       W blaskach Anioła to książka o bł. Anieli Salawie, o której   Wielki   Prymas   Tysiąclecia   Kard.   Stefan Wyszyński w swoich Zapiskach więziennych stwierdził: „Im  bardziej  zdobywał ją  sobie  Bóg,  tym  więcej oddawała się ludziom w przedziwnej gotowości ofiary i usłużności, a nawet zastępczego cierpienia. Jest to doskonała patronka na czasy współczesne".
Zgodnie ze słowami Ojca Św. Jana Pawła II, „uczy nas bycia wolnymi" oraz wskazuje nam „drogę ku przyszłości".
Na zakończenie uroczystości beatyfikacyjnej Anieli Salawy na krakowskim Rynku, 13 sierpnia 1991 roku, Ojciec Św. Jan Paweł II oznajmił: „Jest to dla mnie ogromna radość, że mogłem dzisiaj w Krakowie wynieść do chwały błogosławionych Anielę Salawę. Ile razy modliłem się przy jej relikwiach, jak głęboko zapadły mi w pamięć, w serce te słowa: Panie, żyję, bo każesz, umrę, kiedy chcesz, zbaw mnie, bo możesz!"
        W blaskach Anioła to żywot napisany na podstawie współczesnych Anieli Salawie dokumentów. Tchnie więc ta książka niezaprzeczalnym autentyzmem i historycznymi realiami miasta Krakowa I wojny światowej i odradzania się wolnej Polski, za którą Aniela ofiarowała Bogu swe cierpienia i życie.
     Książka zawiera kolorowe zdjęcia.
Światowy bestseller !!!

Wspaniały prezent na każdą okazję!

Książka szyta. Oprawa miękka oraz twarda, str. 920, format: A4 (210x297mm). Ponad 170 niesamowitych grafik – ilustracji o motywach biblijnych! 

Dodatkowo unikalna MAPA (formatu A3) Jerozolimy za czasów Jezusa z zaznaczoną Drogą Krzyżową.


 Cena detaliczna:
128,00 zł (oprawa miękka)
168,00 zł (oprawa twarda, skóropodobna)

Książka
 jakiej jeszcze nie było!

        “Żywot i Bolesna Męka Pana Naszego Jezusa Chrystusa i Najświętszej Matki Jego Maryi wraz z Tajemnicami Starego Przymierza”

      Po Piśmie Świętym uważana za jedną z najlepszych w dwutysięcznej historii chrześcijaństwa! To wielka Łaska Boża na obecne czasy!

     Skierowana nie tylko do wierzących, aby jeszcze bardziej ożywili i pogłębili swoją wiarę i miłość do Boga, ale do wszystkich ludzi, wykształconych i prostych, odłączonych od Kościoła Katolickiego jak i niewierzących w Boskie i odkupieńcze posłannictwo Chrystusa. To unikalne, jedyne w Polsce wydanie zawiera opis wszystkich nadprzyrodzonych wizji słynnej na cały świat niemieckiej stygmatyczki A. K. Emmerich. Dzięki specjalnej Łasce Bożej widziała całe dzieło stworzenia i odkupienia, stworzenie Aniołów, Raju, Adama, Ewy i ich upadek, oraz jak Bóg przez wielkich Proroków Starego Testamentu przygotowywał ludzkość na przyjście Jezusa. Widziała też początki Kościoła i przyszłe Jego zmagania z Szatanem aż do końca czasów. Dowiadujemy się o wydarzeniach i wielkich postaciach ze Starego jak i Nowego Testamentu oraz podróżach apostolskich Jezusa o których nie ma wzmianki w Piśmie Świętym i Tradycji. Objawiona jej działalność nauczycielska i cudotwórcza Jezusa aż do Jego Wniebowstąpienia, może być wielką pomocą dla kapłanów w ich pracy duszpasterskiej. Fenomen tej książki polega na tym, że nikomu nie udało się tak realistycznie ukazać zarówno Bóstwo jak i człowieczeństwo Chrystusa. Nikt tak realistycznie i w całej swojej głębi (poza Matką Bożą), widzianej od strony historycznej jak i duszy Jezusa, nie miał objawionej Jego wstrząsającej Męki, która zainspirowała Mela Gibsona, twórcę najlepszego w historii chrześcijaństwa filmu religijnego “PASJA”, który tylko w małej cząstce oddaje to co zostało tutaj opisane! Nie mając żadnego wykształcenia i nie będąc nigdy w Palestynie wprawiła w zdumienie wielu uczonych, większą od nich samych, znajomością bohaterów biblijnych, faktów historycznych i miejscowości na przełomie tysięcy lat.

     Doskonały prezent na każdą okazję! Podarunek Ponadczasowy!!! Komunię, ślub, chrzciny, urodziny, rocznicę, imieniny itp.

 
Płomień Miłości Niepokalanego Serca Maryi

 Format A5 (142 mm x 203 mm),
Ilośc stron: 128
Oprawa miękka
Cena: 20,50zł
     Pełna wersja! Wszyscy widzimy jak poważną i zagrożoną stała się nasza sytuacja. Strach, niepewność i bezradność wzrasta z dnia na dzień. Z tej strasznej nędzy i beznadziejności chce nas uratować Matka Boża. Ona proponuje nam nowy niepowtarzalny i jakże cenny dar łaski dla ratowania świata. Węgierską mistyczkę, matkę sześciorga dzieci, prosiła aby Jej orędzie zostało rozpowszechnione na całym świecie i to przy pomocy Ojca Świętego. Biskup miejscowy przekazał prośbę Matki Bożej do Kongregacji Nauki Wiary w Watykanie w celu jej zbadania i rozpatrzenia. Prośba Maryi niczym błyskawica rozeszła się po całym świecie i zyskała wielką przychylność niezliczonej rzeszy wiernych oraz wielu duchownych. Owocem przyjęcia tego orędzia są liczne nawrócenia oraz uzdrowienia na duszy i ciele. Pierwsze w Polsce pełne tłumaczenie „Dziennika duchowego” Elżbiety Szanty.
Ks. Ryszard Ukleja SDB
Nabożeństwa Uroczystości i Święta w Liturgii Postulatem Nieba

Format A5 (142 mm x 203 mm),
Ilośc stron: 128
Oprawa miękka
Cena: 14,00zł
   Książka zawiera najważniejsze nabożeństwa i wielkie obietnice Maryi i Jezusa dane na przestrzeni wieków Kościołowi dla ożywienia wiary i uświęcenia człowieka. Dowiadujemy się również co znamionuje i jakie kryteria należy stosować przy rozpoznawaniu prawdziwości prywatnych objawień oraz ich wielkim wpływie na odnowę moralną i duchową całych społeczeństw. Wobec wielu nieporozumień towarzyszących tym nadprzyrodzonym zjawiskom, książka ta może okazać się wielką pomocą. 
 


Alexis Carrel
„Podróż do Lourdes”Format A5 (142 mm x 203 mm),
Ilośc stron: 126
Oprawa miękka
Cena: 22,00zł
    Alexis Carrel - autor głośnego dzieła Człowiek istota nieznana  (1935 r.) – francuski lekarz, naukowiec, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii (1912 r.). Opiekując się śmiertelnie chorą Marią Bailly (Ferrand), dowiózł ją do Lourdes i w stanie agonalnym Marię przyniesiono na noszach przed Grotę Objawień NMP. Carrel nie spuszczał oka ze swej umierającej pacjentki. A ta, po natarciu jej już tylko wodą z Cudownego Źródła, w ciągu trzech godzin całkowicie odzyskała zdrowie!
Niewierzący Alexis Carrel doznaje wstrząsu!... Daje temu wyraz w swoim autobiograficznym reportażu Podróż do Lourdes. Rozpoczyna się jego przejmujący i dogłębny proces nieodwracalnego powrotu do Boga.
     Podróż do Lourdes to nieporównywalne z jakimkolwiek innym tekstem świadectwo Prawdy o Lourdes. Każdy, kto się z nim zetknie, nie pozostanie już obojętny na najważniejsze sprawy w swoim życiu.
     Po raz pierwszy wydana w Polsce! 
Siostra Maria Natalia
„Maryja Zwycięska Królowa Świata”.Format A5 (142 mm x 203 mm),
Ilość stron: 216
Oprawa miękka
Cena: 24,00zł
      Książka zapowiada czasy, które ludzkość ma przeżyć jeszcze przed końcem świata. Ma to być chwalebna epoka Maryjna, w której zgodnie z planem Bożym zostanie pokonane wszelkie zło i zapanuje prawdziwy Boży pokój na świecie. Publikacja ta po raz pierwszy wydana w języku polskim jest znakiem i wielkim wyzwaniem na czasy obecne i przyszłe. Nadejście epoki Maryjnej jest uwarunkowane przez Jezusa ogłoszeniem przez Kościół potrójnego dogmatu maryjnego o Współodkupicielce, Orędowniczce i Pośredniczce. Plany te oraz wizję świata w nadchodzących czasach ujawnił Jezus przez kolejną swą wybraną powiernicę, s. Marię Natalię. Siostra Maria Natalia po wstąpieniu do Zgromadzenia s. Dobrego Pasterza od 1936 do 1943 r. otrzymywała przesłania i orędzia od Chrystusa i Maryi, dotyczące zarówno całego świata, jak i przeznaczenia Węgier, które w planach Bożych też mają spełnić określoną misję. Orędzia te i przesłania zapisywała w swym dzienniku, który przekazała swemu kierownikowi duchowemu, ks. dr Eugeniuszowi Krasznay, ówczesnemu sekretarzowi i doradcy biskupa Hasza. Innym tematem poruszanym przez s. Marię Natalię są pouczenia i nauki Chrystusa dotyczące uświęcenia i życia doskonałego. Ukazują one jakimi łaskami obdarza Bóg te dusze, które poświęciły się całkowicie służbie Bożej. Jezus i Maryja żądają również od duchownych i świeckich wielkiej krucjaty wynagradzającej za grzechy osobiste i całego świata. Apelując o to dzieło ekspiacji, Chrystus Pan wyraża życzenie przez s. Natalię, by na Węgrzech została wzniesiona kaplica ekspiacyjna, w której ten duch pokuty i wynagrodzenia winien być szczególnie uwydatniony. W ten sposób ruch ten miał rozszerzyć się w całym Kościele jako warunek zapanowania Bożego Pokoju na świecie. Powyższe życzenie Chrystusa s. Natalia prze-kazała swemu spowiednikowi. W oddzielnym okólniku w 1945 r. prymas Węgier, ks. kardynał Mindszenty poparł tę ideę i dopisał słowa: „Pragnę by sanktuarium wynagrodzenia było zbudowane"
Ks. Ryszard Ukleja SDB
„Jałmużnik z Debrzna, Bł. Anicet Wojciech Kopliński”.
 


Format 115 mm x165 mm
Ilość stron: 128
Oprawa miękka 
Cena: 8,00zł
    O. Anicet to człowiek, który całe swoje życie poświęcił dla bliskich. Wykształcił kilku księży, doktorów i inżynierów. Był znany i ceniony zarówno przez biednych jak zamożnych. Oddał życie jako męczennik uznany przez Kościół.

Światowy bestseller !!!
PROMOCJA!!!
Cena detaliczna:
30,00 zł
  20zł

308 stron, format: 16,5 x 24,0 cm, ilustracje

Wspaniały prezent na każdą okazję!

“Pasja...”
    Czy wiesz, że scenariusz do najgłośniejszego na świecie filmu Mela Gibsona “Pasja” został opracowany głównie w oparciu o książkę “Pasja w wizji wielkiej mistyczki i stygmatyczki Anny Katarzyny Emmerich”. Niniejsze wydanie “Pasji...” tym różni się od innych wydań “Pasji...”, że niezależnie od pełnego opisu Drogi Krzyżowej Pana Jezusa, zostały dodatkowo zamieszczone nadprzyrodzone wizje A. K. Emmerich odnoszące się do wydarzeń z ostatnich tygodni poprzedzających Mękę oraz opisujące Zmartwychwstanie Pańskie aż do ostatnich chwil przed Wniebowstąpieniem. Trzeba jednak pamiętać, że niniejsze edycje są tylko małym fragmentem, opisanego wyżej, ogromnego dzieła pt.: “Żywot i Bolesna Męka Pana Naszego Jezusa Chrystusa i Najświętszej Matki Jego Maryi wraz z Tajemnicami Starego Przymierza”. Jesteśmy jedynym wydawnictwem w Polsce w którym można nabyć tę unikalną księgę.
    Film w opinii wielu duchownych i ekspertów świeckich, uważany jest za najlepszy o tematyce chrześcijańskiej w historii kinematografii, a wraz z książką za najskuteczniejsze narzędzia ewangelizacyjne w dwutysięcznej historii chrześcijaństwa.
    Prefekt watykańskiej Kongregacji ds. Duchowieństwa kard. Dario Castrillon Hoyos zachęcał do obejrzenia tego filmu wszystkich księży, określając go jako “triumf sztuki i wiary, który zbliży ludzi do Boga”.
    O. Augustino Di Noia, członek watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary, dodaje: “Dla wielu katolików, którzy obejrzą te sceny, Msza Św. nigdy już nie będzie taka, jak była”.
    “To jeden z najlepszych filmów, jakie w życiu widziałem” – podkreśla jeden z najwybitniejszych polskich biblistów, ks. prof. Waldemar Chrostowski.

    Ojciec Św. Jan Paweł II po obejrzeniu “Pasji” powiedział krótko: “Jest tak, jak było”


Szczęśliwi ci, którzy czytają to dzieło!!!

created by pawkier ®