książki o tematyce mistycznej i poruszające problem zagrożeń duchowych współczesnego człowiekaKatalog:
<< 1 2 3 4  >>


Serie wydawnicze:
Wielkie obietnice Boże. Modlitwy i Nabożeństwa
Nowy porządek świata
Wokół doktryny kredytu społecznego

Zapowiedzi wydawnicze!!!Maria Vincit, „Modlitwa, ofiara i pokuta - jedyną drogą do prawdziwego życia w Bogu”. Modlitewnik, jakiego jeszcze nie było! Prawdziwy pokarm dla duszy, zawierający 628 modlitwy i pieśni, 32 koronki, 35 litanii, 61 aktów poświęcenia i aktów ofiarowania, 26 nowenny, 154 aktów strzelistych, 371 rad, praktycznych wskazówek i pouczeń dotyczących życia duchowego, 301 obietnic danych z Nieba. Zawarte są w nim również opisy z życia Świętych oraz podstawowe prawdy katechizmowe.  Oprawa twarda, skóropodobna, grzbiet szyty. Wspaniały prezent na każdą okazję. 

stron: 864, wymiar: 12cm x 17cm   

 -oprawa twarda skóropodobna 
cena: 53,00 zł Ks. Wł. Seweryn, „O wielkiej miłości Pana Jezusa ku nam w Przenajświętszym Sakramencie”. Nigdy jeszcze z tak wielką głębią nie była ukazana największa tajemnica wiary katolickiej, jaką jest Najczcigodniejszy i Przenajświętszy Sakrament Eucharystii. Gdyby ludzie chcieli czerpać z tego Źródła Miłości i łask wszelkich świat byłby całkowicie odnowiony! Autor poświęcił temu dziełu 50 lat swojego kapłańskiego życia.

stron: 199, wymiar: 14,5cm x 20cm  
cena: 23,50 zł
Ks. R. Ukleja SDB „Triumf Kościoła według wizji św. Jana Bosko”. Dotąd nie publikowane nadprzyrodzone wizje i proroctwa, m.in. dwóch wielkich mistyków: św. J. Bosko i sł. Bożego ks. Br. Markiewicza (kandydata na ołtarze). Wielkie i pełne otuchy znaki i ostrzeżenia dla ludzkości dotyczące obecnych czasów i najbliższej przyszłości.

stron: 136, wymiar: 14,5cm x 20cm   
cena: 24,00  zł

Św. A. Liquori „Rozważanie o cierpiącym Zbawicielu”. Ta natchniona publikacja pozwala nam wniknąć w najgłębsze tajniki odkupieńczej miłości i cierpienia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. Specjalne nabożeństwa i modlitwy ukazujące nieskończoną wartość współcierpienia z Jezusem oraz ułatwiają w odkryciu dążącym do prawdziwej świętości zakrytych przed światem praw rządzących życiem duchowym.

stron: 121, wymiar: 10,5cm x 14,5cm   
cena: 8,50 zł
F. Horak „Święta Pani”. Autorka książki z ateistki stała się wielką mistyczką. W cudowny sposób uniknęła śmierci w łagrach sowieckich. Należy do najbardziej fascynujących postaci XX w. Książka przedstawia w formie pamiętnika jej niezwykłe zmagania w dążeniu do wielkiej świętości. Pokrzepiające są jej dialogi z Jezusem i ze świętymi dotyczące konkretnych osób. Bóg pozwolił Fulli Horak kontaktować się bezpośrednio z wieloma świętymi Kościoła, a nawet przebyć bramy Piekła, Nieba i Czyśćca. Miała wizję dotyczącą Polski i jej przyszłości. Lektura niezwykle sugestywna, szczególnie dla wątpiącej i poszukującej Boga inteligencji.

stron: 283, wymiar: 14,5cm x 20cm   
cena: 27,00 złF. Horak, „O życiu pozagrobowym”. Niezwykle pouczające opisy bezpośrednich kontaktów i przeżyć, jakich doznała autorka ze świętymi i duszami czyśćcowymi. Odsłonięcie nie znanych szczegółów z tamtego świata i wynikające stąd nauki. Skuteczne sposoby nawiązywania kontaktów ze świętymi jako jeden z ważnych warunków uświęcenia i zbawienia swojej duszy.

stron: 160, wymiar: 14,5cm x 20cm   
cena: 25,00 zł

Ks. bp L. G. de Segur „Piekło.
Czy istnieje? Czym jest?” Bóg w swoim Miłosierdziu, dla naszego opamiętania i zbawienia, objawia istnienie wiecznego Piekła i jego nie dającej się pojąć przerażającej grozy. O naturze Piekła i jego mieszkańcach. Fakty i doświadczenia z pobytu w Piekle wielu świętych Kościoła. Co robić, aby się tam nie dostać? To jedna z najlepszych publikacji poświęconych tej tematyce, która powinna być lekturą obowiązkową każdego katolika, gdyż zawiniona niewiedza często prowadzi do wiecznej śmierci.

stron: 222, wymiar: 15cm x 22cm   
cena: 27,00 zł
Ks. dr F. S. Salvany „Liberalizm jest grzechem”. Książka, która odsłania kolejne przebranie szatana, przychodzącego na ziemię, aby toczyć walkę z Kościołem Św.. Tym razem w masce liberalizmu jako totalnego buntu i uśmiercenia Boga w ludzkim sercu pod pozorem fałszywego dobra i złudnej wolności. Ta „wolność” oznacza zerwanie z Dekalogiem, zaprzeczenie Nadprzyrodzoności ludzkiego życia, czego owocem jest tzw. cywilizacja śmierci. Ukazuje wszystkie herezje i błędy liberalizmu, które doprowadziły świat do krawędzi obłędu i samozagłady, a co najgorsze utraty prawdziwej wolności. Nieoceniona lektura dla katolickich działaczy politycznych oraz dla kadry profesorskiej, alumnów i studentów Wyższych Seminariów Duchownych i Fakultetów Teologicznych. Książka otrzymała specjalną aprobatę Stolicy Apostolskiej.

stron: 137, wymiar: 14,5cm x 20cm   
cena: 24,00 zł


Maria Simma, „Moje przeżycia z duszami czyśćcowymi”. Osobiste doświadczenia i kontakty autorki z duszami czyśćcowymi wraz z głęboką nauką o tajemnicach życia nadprzyrodzonego i pozagrobowego. Jakie i dlaczego dusze ponoszą niewypowiedziane męki w czyśćcu. Czego od nas oczekują i co chciałyby nam przekazać. Czy mogą nam przyjść z pomocą? W spoganiałym Zachodzie oraz upadłym i zeświecczonym tam Kościele, niniejsza książka była dla wielu prawdziwym wstrząsem i przebudzeniem ze śmiertelnego snu! Nawet Matka Boża w Medjugorie w jednym ze swoich objawień pochlebnie wyraziła się o Marii Simmie. (bestseller!)

stron: 136, wymiar: 14,5cm x 20cm   
cena: 24,00 złKs. B. Günther, „Szatan istnieje naprawdę”. (Wyd. IV specjalne, rozszerzone, 570 str.). Jak rozpoznawać i skutecznie pokonać szatana? Dlaczego szatan może szkodzić człowiekowi? Narzędzia, którymi posługuje się szatan w walce z człowiekiem. Potęga publicznych i prywatnych egzorcyzmów. Wspaniałe modlitwy z obietnicami. Działanie szatana w świetle orędzi Matki Bożej. Rozpoznawanie błędów rozsiewanych wewnątrz Kościoła i poza nim przez masonerię, czyli kościół szatana. To pierwsza od 50 lat książka w pełni naświetlająca ten temat.

stron: 563, wymiar: 14,5cm x 20cm   
cena: 36,00 zł
T. Roguta „Proroctwo Królowej Saby”. Znakomicie od strony naukowej opracowana publikacja ukazuje jak Bóg już w starożytności, poza Izraelem, pośród innych narodów, przygotowywał ludzkość na przyjście Chrystusa. Cenna pomoc dla formacji duchownej przyszłych kapłanów.

stron: 39, wymiar: 14,5cm x 20cm   
cena: 11,00 zł

Ks. Skarżyński, „Rzecz o obmowie plotkach i potwarzy w przykładach”. Książka, która zmusza do rewizji całego życia i do szczerego pojednania się z Bogiem. Uczy, kiedy i jak używać języka, tego tajemniczego organu, decydującego o naszym zbawieniu. Najlepsza w tym temacie.

stron: 62, wymiar: 14,5cm x 20cm   
cena: 17,00 zł


Ks. Al. Majewski, „Sługa Boża Wanda Malczewska: wizje – przepowiednie – upomnienia” (dotyczące Kościoła i Polski). Kandydatka na ołtarze, wielka patriotka i mistyczka oraz apostołka czci do Najświętszego Sakramentu. W mistycznych wizjach Pan Jezus ukazał jej wstrząsający opis swojej męki, szczególnie pod kątem grzechów naszego narodu. Jej proroctwa dotyczące przyszłości Kościoła i Polski, których część już się sprawdziła, stają się dzisiaj bardziej aktualne i zrozumiałe niż kiedykolwiek przedtem. Świadectwo jej życia duchowego pozwala zrozumieć czym jest prawdziwa miłość do Ojczyzny w świetle zamysłów Bożych. Jan Paweł II (w homilii wygłoszonej w Łodzi 13 VI 1987) mówiąc o wyjątkowych jej zaletach, wskazał na nią jako na wspaniały przykład i wzór apostołowania dla osób świeckich wszystkich stanów.

stron: 143, wymiar: 14,5cm x 20cm   
cena: 24,00 zł
Ks. Augustynik, „Miłość Boga i Ojczyzny w życiu Wandy Malczewskiej”. Fascynująca biografia Wandy pisana przez naocznych świadków. Świadectwa cudownych nawróceń i uzdrowień za jej przyczyną oraz różne inne znaki, które Bóg dał za jej pośrednictwem. Opis Męki Pana Jezusa i Matki Bożej, postrzeganej w niezliczonych wizjach tej wielkiej polskiej mistyczki zwanej często polską A. K. Emmerich. Książka ta jest główną podstawą do toczącego się procesu beatyfikacyjnego naszej wielkiej rodaczki.

stron: 208, wymiar: 14,5cm x 20cm   
cena: 24,00zł
Klemens Brentano, „Żywot i bolesna Męka Pana naszego, Jezusa Chrystusa i Najświętszej Matki Jego – Maryi wraz z Tajemnicami Starego Przymierza” według wizji znanej niemieckiej stygmatyczki, bł. Anny Katarzyny Emmerich (2 tomy, waga około 3kg, ponad 190 pięknych ilustracji o motywach biblijnych, format A4, 920 str.). Bóg przez tę wybraną duszę objawia nie znane dotąd ani w Piśmie Św., ani w Św. Tradycji Kościoła, ani w żadnym dziele teologicznym – szczegóły związane z całym dziełem stworzenia i odkupienia człowieka wraz z tajemnicami odnoszącymi się do Apokalipsy. W przeciwieństwie do innych wydań niniejsza publikacja nie zawiera żadnych skrótów. Książka ta zyskała wielokrotnie imprimatur Kościoła Św.. Jest uważana za jedną z najlepszych po Piśmie Św., tłumaczona na wiele języków, cieszy się ogromnym zainteresowaniem na świecie, które aktualnie jeszcze się zwielokrotniło z powodu najgłośniejszego w tej chwili filmu o Męce Jezusa „Pasja”. Twórcy tego wspaniałego dzieła korzystali również z wizji A. K. Emmerich. Korespondent amerykańskiego National Catholic Reporter (NCR) w Watykanie John Allen potwierdził, że Papież po obejrzeniu „Pasji” Gibsona powiedział o filmie: „Jest tak jak było”. Jan Paweł II, podkreśla dziennikarz, „uważa, że film jest wiernym opisem ostatnich 12 godzin życia Chrystusa”. Wg przeważającej opinii, nikt w historii Kościoła poza Matką Bożą, nie miał dane tak dokładnie widzieć i głęboko przeżywać Mękę Pana Jezusa i Matki Najświętszej (w jakimś stopniu porównywalne mogą tu być wizje Wandy Malczewskiej, Marii Valtorty i Marii z Agredy) jak A. K. Emmerich. Czytając rozdziały poświęcone dzieciństwu i działalności Nauczycielskiej i Cudotwórczej Pana Jezusa, roli, jaką w tym dziele spełniała Matka Boża, stajesz się jakby świadkiem tych wielkich i niezwykłych wydarzeń, które przenikają duszę na wskroś. Zawarty w książce wstrząsający opis Drogi Krzyżowej odbierany z wnętrza duszy Pana Jezusa, ukazuje jak nigdy dotąd potworność ludzkiego grzechu wraz z jego strasznymi skutkami. Książka ta radykalnie przemienia świadomość religijną i intelektualną czytelnika, wiodąc z niezwykłą siłą do całkowitego poświęcenia się Bogu. Dołączona jest również unikalna mapa drogi krzyżowej w Jerozolimie, według otrzymanych wizji przez A. K. Emmerich.

Papież Jan Paweł II spotykając się z mieszkańcami Münster 1 V 1987 r. powiedział m.in., że „A. K. Emmerich poprzez szczególne powołanie mistyczne ukazywała całemu światu ogromną wartość ofiary i współcierpienia z ukrzyżowanym Panem Jezusem” (L’Osserv. Romano, 7/87).

Wspaniały prezent na każdą okazję. Pamiątka na pokolenia!

 Wersja w miękkiej oprawie 128,00zł
 Wersja w twardej oprawie 168,00K. Emmerich „Droga Krzyżowa”. Męka Pana Jezusa na podstawie wizji A. K. Emmerich. Doskonała pomoc dla prowadzących grupy modlitewne.

stron: 80, wymiar: 10cm x 14,5cm   
cena: 9,00 zł
K. Emmerich, „Pasja w wizji wielkiej mistyczki i stygmatyczki Anny Katarzyny Emmerich”. Scenariusz do najgłośniejszego na świecie filmu Mela Gibsona „Pasja” został opracowany głównie w oparciu o tę książkę. (308 str, format 16,5x 24,0 cm, ilustracje) Dla głębszego zrozumienia Tajemnicy Odkupienia człowieka, oprócz opisu gorzkiej Męki i Śmierci Pana Jezusa, zostały dodatkowo zamieszczone nadprzyrodzone wizje A. K. Emmerich odnoszące się do wydarzeń z ostatnich tygodni poprzedzających Mękę oraz opisujące Zmartwychwstanie Pańskie aż do ostatnich chwil przed Wniebowstąpieniem.

stron: 300, wymiar: 17cm x 24cm   
cena:
30,00 zł   20zł


<< 1 2 3 4  >>created by pawkier ®