książki o tematyce mistycznej i poruszające problem zagrożeń duchowych współczesnego człowiekaKatalog:
<< 1 2 3 4  >>


Serie wydawnicze:
Wielkie obietnice Boże. Modlitwy i Nabożeństwa
Nowy porządek świata
Wokół doktryny kredytu społecznego

Zapowiedzi wydawnicze!!!Pierre Jean Aernoudt SJ „Naśladowanie Najświętszego Serca Jezusowego”. Jeden z najlepszych przewodników życia duchowego.

stron: 352, wymiar: 14,5cm x 20cm   
cena: 36,00 zł 
Arnaud de Lassus „Sekret Matki Bożej z La Salette, o czasach ostatecznych”. Chyba żadna książka nie napotykała na tyle przeciwności w jej wydaniu. Po raz pierwszy przetłumaczona na język polski. Zapowiedziane zostały znaki i wydarzenia, które już są i inne, które będą towarzyszyć ludzkości aż do powtórnego przyjścia Chrystusa na Sąd Ostateczny! Matka Boża odsłania przyczyny upadku ludzkości i związane z tym straszne konsekwencje. Wskazuje też drogę wyjścia dla będącej w śmiertelnym zagrożeniu ludzkości.

stron: 74, wymiar: 14,5cm x 20cm   
cena: 17,00 zł
Św. Alfons. Liquori „Uwielbienia Maryi”. Jak Ojcowie i Doktorzy Kościoła oraz Święci i papierze rozumieli i przeżywali miłość macierzyńską Maryi. Ukazuje nam z czego wynika i na czym polega bezgraniczne miłosierdzie Maryi i związana z tym wszechmoc wstawiennicza przed tronem Bożym. W przeciwieństwie do innych wydań nie zawiera skrótów. Doczekała się 324 wydań w różnych językach!

stron: 166, wymiar: 14,5cm x 20cm   
cena: 24,00 zł
Ks. Mateo, „Jezus – Król Miłości”. Książka zawiera wstrząsające niekiedy skargi Papieży, Ojców Kościoła i samego Pana Jezusa odnoszące się do wiernych i kapłanów owładniętych oziębłością, niewiarą i niewdzięcznością wobec miłującego ich Boga w Przenajświętszym Sakramencie. Książka wskazuje drogę prawdziwej odnowy Kościoła i świata przez świadomą Intronizację Najświętszego Serca Jezusa. Papieże nakazali Ojcu Mateo treść tej książki rozgłaszać na cały świat.

stron: 215, wymiar: 14,5cm x 20cm   

cena: 25,00 zł

Anna Argasińska „Jezus Miłosierny nawraca...”. Tom I.  Książki Anny Argasińskiej to pomocna ręka Boga i wielka historyczna szansa do dokonania dziejowego przełomu w celu wyrwania się z niewoli duchowej i politycznej i budowania wspaniałej przyszłości na wszystkich płaszczyznach życia duchowego, moralnego, ekonomicznego i politycznego. Są one na obecnym etapie historycznym najlepszym przewodnikiem i drogowskazem w życiu indywidualnym jak i zbiorowym wszystkich Polaków.
    Ojciec Św. Jan Paweł II zatroskany o losy swojego narodu powiedział: "Przyszłość Polski zależy od tego, jaką drogą pójdzie nasz naród. Jeśli odrzucimy Dekalog i wybierzemy szatańską cywilizację śmierci, będziemy pogrążać się w otchłani samozniszczenia". Przypominają się tu słowa Św. Faustyny: "Gdy się modliłam za Polskę, usłyszałam te słowa: -Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli mojej wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie Iskra, która przygotuje świat na
ostateczne przyjście moje."
    Przez Annę Argasińską Pan Jezus i Matka Boża wyciągają pomocną rękę kierując alarmujące słowa do narodu polskiego w celu podźwignięcia go z największego (w całej jego tysiącletniej historii) upadku moralnego i wyrwania z otchłani samozniszczenia na skutek deptania wszystkich Przykazań Bożych i prowadzenia obłąkańczej i samobójczej walki z Bogiem i Jego św. Kościołem, głównie za pośrednictwem mediów, bezbożnych programów oświatowych i z aprobatą rządzących. Podane są tu wszystkie przyczyny upadku moralnego, ekonomicznego i politycznego narodu. Ostatecznym celem książki jest uświęcenie wszystkich Polaków i doprowadzenie do triumfu zjednoczonych Serc Jezusa i Maryi w Polsce i na świecie.   
    I część. Anna Argasińska to prawdziwa warszawianka. Gdy wyfrunęła z domu zaczęła zdobywać świat, ale po latach stwierdziła, że nic nie zdobyła, za to straciła męża (odszedł od niej), syn jest na krawędzi utraty życia a ostatnie 20 lat życia po prostu przepadło. Gdy była na dnie rozpaczy odbyła rekolekcje i od tej chwili zaczęło się jej nawrócenie…

Oprawa miękka.  Format A5 - (142 mm x 203 mm), ilość stron: 245. Wkładka z kolorowymi ilustracjami
Cena: 24,00zł


Anna Argasińska, „Jezus, Twój Nauczyciel...”. częśćII. Książka powstała w oparciu o notatki rozmów Pana Jezusa z Autorką. Bóg przekazuje Annie orędzia do wielu osób, nawet do całego narodu Polskiego, ucząc m. in. rozumienia i dźwigania codziennego krzyża. Mówi także o śmiertelnym zagrożeniu dla Polski z powodu deptania Przykazań Bożych. Wskazuje drogi wyjścia. Czytelnik pozostanie z pewnością pod wrażeniem niezwykłego klimatu serdeczności i czułości miłosiernego Boga, do którego mogą zbliżyć się bez skrępowania jego dzieci, przyjaciele, poszukujący prawdy a szczególnie błądzący.

Wkładki kolorowe stron: 196, wymiar: 14,5cm x 20cm    cena: 24,00 zł  
Anna Argasińska Jezus twój uzdrowiciel.  Tom III
Mało jest teraz ludzi zdrowych. Trwa więc gorączkowe poszukiwanie uzdrowicieli, często zakończone fiaskiem. Kto jednak powierzy się rękom Jezusa, w Jego „sanatorium” nigdy nie dozna rozczarowań, choć ceny bywają tam nieraz dość wysokie! Warto o tę niezwykłą książkę Anny Argasińskiej, powstałą dzięki rzadkiemu charyzmatowi rozmów z Jezusem - poznać perypetie życiowe Autorki (rozczarowanej bezradnością lekarzy) oraz jej syna (uzależnionego) na tle ich środowiska życiowego. Dzięki tej lekturze możemy my sami otworzyć się na potężne działanie Boga w naszej duszy i ciele, gdyż cała książka przepojona jest mocą i miłością Jezusa, wołającego: Chcę! Bądź uzdrowiony! Możemy przebyć drogę od progu załamania i rozpaczy do wielkiego Alleluja!

Oprawa miękka. Wkładka kolorowa. Format A5  (142mm x 203mm), str. 375 Cena: 30,00zł

Anna Argasińska Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was, abyście szli (...) i owoc przynosili. Tom IV.
Tytuł książki podyktował Autorce Pan Jezus. „Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której przedtem wyrzucił siedem złych duchów” (Mk 16, 9). Nie chcieli uwierzyć… Wyrzucał im brak wiary. Byli bardziej przywiązani do swojego scenariusza (zresztą opartego na faktach) niż do świadectwa… No bo dlaczego najpierw Magdalenie a nie im? Może akurat oni byli dla pozostałych mało wiarygodni? Nie wiadomo. Nie zawsze z tej strony, z której akurat się spodziewamy, z której byłoby – naszym zdaniem – najgodniej i tak po Bożemu. Nie bądźmy uparci. Pan Bóg ma prawo do swoich dróg. Najważniejsze, że przychodzi. „«(…) Surowo zabrońmy im przemawiać do kogokolwiek w to imię!». (…) Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli: «Rozsądźcie, czy słuszne jest w oczach Bożych bardziej słuchać was niż Boga? Bo my nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli». (…) A człowiek, który doznał tego cudownego uzdrowienia, miał ponad czterdzieści lat” !   

Oprawa miękka. Wkładka kolorowa. Format A5  (142mm x 203mm), str. 650
Cena: 35,00zł

Anna Argasińska „Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego”. Tom V.

Ostatni z pięciu tomów Pani Anny Argasińskiej.
    Jezus: 
Bóg przychodzi do każdego z was. Na różne sposoby mówi do swoich dzieci. Bóg chce prowadzić historię waszego życia. Ojciec sam wie, co jest najlepsze dla dziecka.
    Ale Moje dzieci są jak nierozumne stworzenia, w pędzącym świecie i jego zamęcie tracicie słuch i wzrok. Nie widzicie i nie potraficie odczytać Moich znaków. Bardziej liczycie na swoją słabość, niż na Moc Bożą. Oddalacie się od PRAWDY i topicie się w kłamstwach, ulegając złudnym pokusom tego świata.
    A Ja ciągle was wołam: Nawróćcie się i wierzcie w Moc Słów Moich!
    Posyłam wam świadków Moich. Czyż ich świadectwa nie są wystarczającym przykładem, że tylko Bóg wie wszystko?
    Te słowa zapisz, Anno, na zakończenie V tomu książki, którą ci podyktowałem.
Jezus, wasz Zbawiciel

Oprawa miękka. Format A5 - (142 mm x 203 mm), stron: 144
Cena: 21,00zł


Ks. Don Ottawio Michelini „Orędzie Pana Jezusa do Kapłanów”. Pan Jezus odsłania wszystkie przyczyny ogromnego kryzysu wiary wśród duchowieństwa i wiernych co w następstwie doprowadziło Europę i Amerykę na drogę „cywilizacji śmierci”. Pan Jezus chcąc ratować świat od samozagłady, przypomina na nowo wszystkie prawdy wiary zaciemnione lub zanegowane wewnątrz samego Kościoła! Doktryna i teologia katolicka najwyższego lotu. Wśród wielu pasterzy i wybitnych teologów panuje przekonanie, że będzie ona w przyszłości, w oczyszczonym i odnowionym Kościele, podstawowym materiałem formacyjnym dla duchowieństwa i świeckich.

stron: 440, wymiar: 14,5cm x 20cm   
cena: 34,00 zł


Ks. Stefano Gobbi „Do kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej”. Lektura dla kapłanów i świeckich, pragnących oddać życie Matce Bożej i pozwolić się Jej prowadzić. Są to objawienia udzielone ks. Gobbi, założycielowi Kapłańskiego Ruchu Maryjnego. Objawienia te zakończyły się 31 grudnia 1997 r. Ks. Gobbi zmarł 29.06.2011 r. po przebytym zawale serca. Papież Benedykt XVI na wieść o jego śmierci powiedział: „Poszedł prosto do Nieba”. Unikatowy komentarz do Apokalipsy; analiza realizujących się obecnie znaków czasu; analiza masonerii jako ruchu- cele, zadania, środki.

Twarda oprawa, szyta, stron: 994, wymiar: 15,0cm x 21cm
cena: 75,00 zł


Ks. prof. Michał Poradowski „Neokatechumenat”. O heretyckim charakterze tego ruchu

stron: 24, wymiar: 14,5cm x 20cm   
cena: 8,00 zł


<< 1 2 3 4  >>created by pawkier ®