książki o tematyce mistycznej i poruszające problem zagrożeń duchowych współczesnego człowiekaKatalog:
<< 1 2 3 4  >>


Serie wydawnicze:
Wielkie obietnice Boże. Modlitwy i Nabożeństwa
Nowy porządek świata
Wokół doktryny kredytu społecznego

Zapowiedzi wydawnicze!!!

 1. ZAPOWIEDZI

  1

  Przepowiednie dla Polski sš wyborem proroctw, przepowiedni i wizji, zarówno znanych i nieznanych, starych i najnowszych, dotyczšcych Polski. W ksišżce tej zawarto w układzie chronologicznym proroctwa - autorów duchownych, stygmatyków i �wieckich: poetów, wieszczów narodowych oraz jasnowidzów - od przepowiedni przeora Eustachiusza, przez wizje Adama Mickiewicza, Zygmunta Krasińskiego. Wincentego Pola, bł. siostrę Faustynę Kowalskš, ksišedza Klimuszkę, aż po Leszka Weresa, Kazimierza Bzowskiego i Miłosława Wilka.

  Ogólna wymowa wszystkich przepowiedni jest dramatyczna. Pamiętajmy jednak, że Opatrzno�ć zawsze zostawia miejsce na wolnš wolę człowieka. Mamy wiec wpływ na swój los i los naszej Ojczyzny. Dzięki temu możemy bardziej optymistycznie patrzeć w przyszło�ć.

  2

  Trzecia Tajemnica Fatimska. Po ujawnieniu przez Jana Pawła II Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej Czytelnicy niniejszej ksišżki majš możliwo�ć zapoznania się z pełnš tre�ciš wszystkich tajemnic fatimskich oraz najważniejszymi przesłaniami z innych Wielkich Objawień i wyrobienia sobie na ten temat własnego zdania. Oprócz zasadniczego tekstu Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej, przekazanej przez Matkę Bożš w 1917 roku, publikujemy również dalsze przekazy otrzymane przez s. Łucję w latach pó�niejszych a odnoszšce się do czasów obecnych i pó�niejszych. Przedstawiamy też główne przesłania dla ludzko�ci o czasach ostatecznych, zawarte w sekretnej czę�ci Orędzia z La Salette, a także Orędzi z Garabandal, Akita, Medjugorie i Naju. Każdy współczesny człowiek powinien zapoznać się z ich tre�ciš, gdyż dotyczš nie tylko naszej najbliższej przyszło�ci w wymiarze doczesnym, ale nade wszystko wiecznym.

 2. Gustaw Armfelt „Moja droga do katolicyzmu”. Autor (narodowości szwedzkiej) pochodził ze znakomitego rodu arystokratycznego. Był w prostej linii potomkiem wodza szwedzkiego Karola Gustawa Armfelta (1666-1736). Po swoim nawróceniu z protestantyzmu stał się wybitnym katolikiem i wielkim przyjacielem Polski widząc w niej ratunek dla upadającej moralnie i intelektualnie Europy. Jest to cięta ale z gustawiańską elegancją napisana rozprawa z luteranizmem podbudowana dowodami teologicznymi, historycznymi i psychologicznymi, dająca zarazem szczerze i otwarcie wyraz osobistemu uczuciu wdzięczności i szczęścia z osiągnięcia Prawdy w Kościele katolickim. Z powodu coraz większego zamętu teologicznego wewnątrz Kościoła, publikacja niniejsza jest bardziej aktualna niż kiedykolwiek.

 3. Sieradzki „Nabożeństwa i modlitwy do Ducha Świętego”.

 4. Sieradzki „Modlitwy do Aniołów”.

 5. Sieradzki „Modlitwa do Anioła Stróża”.

 6. Sieradzki „Modlitwy do Świętych w nagłej potrzebie”.

 7. Sieradzki „Przepowiednie dla Polski”.

 8. Sieradzki „Modlitwy za trzeźwość i za uzależnionych”.

 9. Sieradzki „Modlitwy za chorych i cierpiących”.

 10. Sieradzki „Modlitwy za Ojczyznę”.

 11. Sieradzki „Konstytucja Królestwa Bożego na Ziemi”. Wybrane cytaty z Pisma Świętego.

 12. Sieradzki. Książki z serii „Panorama czasów Apokalipsy”: „Trzynastu jeźdźców Apokalipsy”; „Co nam zagraża”; „Przepowiednie dla świata – wizje religijne”; „Przepowiednie dla świata – proroctwa starożytnych”; „Przepowiednie dla świata – wizje jasnowidzów i mediów świeckich”; Trzecia Tajemnica Fatimska i inne sekretne orędzia”. Książki te stanowią zbiór wybranych przepowiedni i wizji odnoszących się do ludzkości i świata, których autorami są prorocy Starego i Nowego Testamentu, wizjonerzy, mistycy, Papieże i wielcy Święci Kościoła, żyjący w okresie od narodzenia Chrystusa aż do czasów współczesnych. Zamieszczone są miejsca objawień, (zarówno tych najsłynniejszych jak i tych mniej znanych) i ich treść. Wiele proroctw starych i współczesnych szczególne znaczenie, gdyż w Polsce nie były wcześniej publikowane. Celem tych publikacji jest wskazanie ludziom co należy czynić, aby uniknąć nie tylko samozagłady świata, ale nade wszystko potępienia własnej duszy. Przedstawione są też naukowe wizje największych zagrożeń dla dalszego życia na ziemi oraz wskazane są drogi prowadzące do ich uniknięcia.

 13. Ks. Prałat H. Jankowski „Odezwa do narodu polskiego”. Z niezwykłą odwagą, wnikliwością i mądrością budzi sumienia Polaków przed widmem zagłady zupełnej.

 14. Wyd. Wers, „Trzy Hostie Święte”. Autentyczna historia zbezczeszczenia Hostii Św. przez Żydów. W czasie Jej nakłuwania nożami tryskała Krew Przenajświętsza.

 15. Maria Vincit „Myśli świętej Katarzyny Sienieńskiej”

 16. T. Kolberg „Oszustwo stulecia”. Dramatyczne wołanie nieżyjącego już Papieża Pawła VI, że „dymy piekła przez jakąś szczelinę weszły do Kościoła” pogrążonego w największym upadku w całej swojej historii, znajduje w tej książce pełne naukowe potwierdzenie. Niepodważalne dowody na istnienie sobowtóra Papieża Pawła VI . Zostają wyjaśnione wszelkie wątpliwości jak doszło do samowolnych, niedopuszczalnych i rewolucyjnych reform w Kościele w okresie posoborowym, które doprowadziły Kościół, a szczególnie większość pasterzy oraz miliony wiernych do - jak to określił Jan Paweł II - „prawdziwego kryzysu wiary” (Veritatis splendor).

 17. Paweł Kocikowski „Odwiedzajmy Jezusa w Tabernakulum”. Ogromna pomoc w odnowie kultu Eucharystycznego wg. Nauczania Papieży

 18. Maria Vincit „Medalik Św. Benedykta”. Dar nieba na trudne czasy. Broszurka z medalikiem informująca jak skutecznie używać medalika Św. Benedykta w walce z szatanem oraz jak uchronić się przed różnymi plagami i nieszczęściami będących owocem grzechów człowieka.

 19. Sieradzki „Modlitwy do Świętych patronów w sprawach trudnych i beznadziejnych”.

 20. Sieradzki „Modlitwy i obietnice Boże”.


created by pawkier ®