książki o tematyce mistycznej i poruszające problem zagrożeń duchowych współczesnego człowieka 
 W zakresie naszej działalności mieszczą się:

Handel zagraniczny i krajowy
artykułami przemysłowymi i spożywczymi (w tym art. ekologiczne).

Usługi poligraficzno-komputerowe:
- drukowanie książek, gazet, ulotek, folderów itp.
- kopiowanie,
- skanowanie
- skład
- druk laserowy
- laminowanie
- fotografia cyfrowa, obróbka zdjęć

Działalność wydawnicza:
Prowadzimy również działalność wydawniczą. Na rynku wydawniczym istniejemy od roku 1985. Jesteśmy najstarszym, niezależnym wydawnictwem w Polsce po upadku PRL. Wydajemy i rozprowadzamy książki o tematyce historyczno-społecznej, mistyczno-ascetycznej oraz dotyczące zagrożeń duchowych człowieka. Wychodzimy naprzeciw pragnieniom Czytelników szukających prawdziwych, bezkompromisowych świadków wiary i świętości. Naszym celem jest również szerzenie idei Intronizacji Chrystusa Króla w naszej Ojczyźnie i na świecie przez uprzednie całkowite i bezgraniczne oddanie się Niepokalanemu Sercu Maryi jako jedynego warunku uratowania i odrodzenia Polski i świata. Występujemy w obronie wszystkich prawd wiary katolickiej, często przemilczanych, a nierzadko fałszowanych i negowanych, nawet w łonie samego Kościoła, czemu jednoznacznie dał wyraz Ojciec św. Jan Paweł II w encyklice „Veritatis splendor”.

    Ostrzegamy też Naród przed śmiertelnym zagrożeniem (także dla Europy i Ameryki) ze strony zorganizowanego w skali globalnej, antyludzkiego, siejącego – jak to powiedział Jan Paweł II – „cywilizację śmierci” masońskiego liberalizmu degradującego człowieka do bezwolnego narzędzia kierującego się najniższymi instynktami. Publikacje nasze ujawniają również niszczycielskie działanie masonerii we wnętrzu Kościoła, mające na celu zniszczenie jego duszy poprzez zmianę jego świadomości i tożsamości. Stąd zrozumiałe jest, że niektóre nasze publikacje budzą wielkie zakłopotanie nie tylko w liberalnych mas mediach ale także u niektórych duchownych i katolików świeckich.

  

created by pawkier ®